?> OSV Solutions - Vaše kvalita, naše starost.
illustration icon / ilustrační ikona

naše zaměření

základní informace

Společnost OSV Solutions (OSVS) byla založena roku 2010, aby poskytovala zákazníkům služby na poli zajištění jakosti. Společnost má sídlo v České Republice a koncentruje se na zlepšování kvality v jakémkoliv procesu Zákazníka.

rychlé, profesionální řešení

OSV Solutions si vybudovala svou reputaci poskytováním rychlé a precizních podpory na poli kvality, zanechala za sebou mnoho spokojených Zákazníků, a nejen proto je dodnes žádaným řešením.

vysoce optimalizované zpracovávání

Naše procesy jsou standarizovány, založeny na perfektní dokumentaci (např. Pracovní Instrukce, Specifikace, Záznamy školení, Schéma Procesu, Reporty, ...) a také vysoce kvalifikovaným personálem. Veškeré postupy a specifikace vždy nastavujeme v souladu s požadavky a výkresy Zákazníka k vytvoření odpovídajícího procesu.


illustration icon / ilustrační ikona

záruka kvality

illustration icon / ilustrační ikona

rychlé řešení

Na základě naší rychlé identifikace potenciálních problémů je Zákazník schopen rychle reagovat a učinit protiopatření než se problém stane kritickým a drahým.

illustration icon / ilustrační ikona

maximální odbornost

Pokud má náš Zákazník problém s kvalitou, OSVS je schopna oddělit závadný materiál od dobrého, za použití vysoce kvalifikovaného personálu a elektronických, mechanických či vizuálních testů a poskytnout rady k protiopatření.

illustration icon / ilustrační ikona

on-site verification

OSV pomáhá monitorovat kvalitu výrobku testováním přímo na místě vzniku problému (co nejblíže Zákazníkovu procesu, jak je to možné) a dává těmto výrobkům status k dalšímu použití na základě požadavků Zákazníka a výsledků kontroly.

illustration icon / ilustrační ikona

prevence

Prosperující společnosti usilují o kvalitu ve svém výrobním procesu a v podpoře Zákazníkovi. Přesto se může stát, že se v určitém bodu stane něco špatně a objeví se problémy. Naše společnost je tu k eliminaci těchto problémů, proniknutí závadného materiálu do procesu, či jeho vzniku. Radíme, jak vyrobit kvalitu výrobku.

illustration icon / ilustrační ikona

budoucnost firmy

illustration icon / ilustrační ikona

propagace

Momentálně se firma zabývá propagací a také získáváním nových zakázek a Zákazníků, k dosažení dalších cílů.

illustration icon / ilustrační ikona

out site verification

Pracujeme na zavedení schopnosti převzít podezřelý či vadný materiál z celé Evropy a testovat jej v našich vlastních prostorách.

illustration icon / ilustrační ikona

postavení společnosti

V nejbližší budoucnosti bychom rádi povýšili společnost na OSV Solutions s.r.o.

illustration icon / ilustrační ikona

certifikace

Další velmi důležitý cíl je obdržení certifikace z rodiny ISO 900x, co nejříve to bude možné.